Destinasyon seçimi: Organizasyon için uygun olan mekân ve yer hakkında profesyonel destek ve öneriler. Toplantının yapılacağı bölgenin tespiti ve toplantı organizasyonu için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması.

Danışmanlık ve başvuru: Toplantı içeriğinin tespitinden sonra, toplantı bitimine kadar sürecek profesyonel Mass Organizasyon desteği ve danışmanlığı. Firmaların yıl içine yaydıkları organizasyonları ile ilgili vergilendirme ve organizasyon talepleri esnasında açılan ihalelerle ilgili danışmanlık hizmetleri.

Organizasyon bütçesinin hazırlanması: Firmaya yardımcı olacak bir organizasyon bütçesinin çıkarılması ve bütçe konusunda sunulacak çeşitli alternatiflerin hazırlanması.

Rezervasyonlar: Toplantı ya da organizasyona katılacak katılımcıların otel, uçak, otobüs vs ulaşım araçları ulaşımlarının rezervasyonunun yapılması. Bir ön rezervasyon sistemi kurarak katılımcı opsiyonlarının tespit edilerek sistemleştirilmesi.

Konaklama: Toplantının gerçekleşmesi arzu edilen bölgede talebe göre her kategoriden otel ve otellerin temin edilmesi.

Ekipman ve Toplantı / Organizasyon Mekân Düzeni: Organizasyonda kullanılacak tüm ekipmanın sağlanması ve kontrolü konusunda katılımcılara ve toplantı sahibi kişi ya da kuruluşa gerekli teknik desteğin sağlanması. Organizasyonun düzenleneceği salonun kurumdan ya da kişiden alınacak talimatlar doğrultusunda düzenlenmesi.

Personel: Organizasyon da görev alacak Mass Organizasyon personelinin sağlanması. Profesyonel, presentabl ve yüksek okul eğitimi almış yabancı dil bilen organizasyon elemanlarının görev dağılımlarının yapılarak koordinasyonlarının sağlanması.

Sekretarya ve Çalışma Odalarının Tahsisi: Organizasyonun düzenleneceği mekânda uygun bir toplantı sekretaryası oluşturulması ve toplantı çalışma odalarının tüm ekipmanları ile katılımcılara ve toplantı sahiplerine tahsis edilmesi.

Toplantı Kitapçıkları, Davetiyeler: Toplantı içeriğine ve formatına uygun olarak kurum tarafından istenen basılı dokümanların son teknoloji cihazlarla basımlarının sağlanması. Katılımcılara ve toplantı sahiplerine, fotokopi hizmetinin sağlanması. Toplantı davetiyelerinin ulaştırılması ve takibinin yapılması.

Sergi ve Teshir Alanlarının Oluşturulması: Organizasyonlarda kullanılacak reklam ve tanıtım içerikli dokümanların temin edilerek, afis, dergi ve posterlerin toplantı esnasında sergilenmesinin sağlanması.

Konuşmacılar ve Konular: Toplantıda konuşma yapacak konuşmacıların sıralama ve toplantı koordinasyonlarının yapılması ve toplantı boyunca takip edilmesi.

Toplantı Tanımı: Toplantı konusunun ve içeriğinin, toplantının duyurulmasının istendiği merkezlere tanıtımının yapılması ve toplantı ile ilgili halkla ilişkiler hizmetlerinin sağlanması.

Basın ve Halkla İlişkiler Merkezi: Toplantı boyunca bilgilendirme ve halkla ilişkilerin yürütülmesinin sağlanacağı bir merkezin oluşturulması ve basın toplantılarının organize edilerek teknik ekipman ve desteğin sağlanması.

Sosyal Programların ve Turların Organizasyonu: Toplantıya ek olarak katılımcıların, toplantının yapılacağı yer ve bölgenin kültürü hakkında bilgi sahibi olabilmesi için günübirlik ve konaklamalı turların organize edilmesi, özel ve yerel akşam yemekleri ve eğlencelerin düzenlenmesi. Gruplara özel tekne ve yat gezilerinin düzenlenmesi.

Havaalanı Transferleri: Katılımcıların uçak biletlerine ek olarak grup halinde ya da VIP havaalanı transferlerinin yapılması.